CHELT Therapy: Effetto Biostimolante

Działanie biostymulacyjne

Terapia CHELT umożliwia modulację komórkowych procesów naprawczych. Rekompozycja i przebudowa tkanek biologicznych odbywa się poprzez skomplikowane i delikatne procesy metaboliczne, w których niezbędne jest przekazywanie właściwej dawki energii. Procesy biostymulacji składają się z dwóch ważnych zjawisk, z których pierwsze to oddychanie komórkowe, które dostarcza AGP do komórek, a drugie - prawidłowe natlenienie tkanek, które zależy wyłącznie od procesów neowaskularyzacji. Terapia CHELT, dzięki swojej dokładnej metodologii, ułatwia zachodzenie tych biochemicznych reakcji, stymulując i hamując w razie potrzeby procesy proliferacji, przywracając tkanki do ich naturalnej harmonijnej integralności strukturalnej.
CHELT Therapy: Effetto Antalgico

Efekt przeciwbólowy

Terapia CHELT umożliwia modulację komórkowych procesów naprawczych. Rekompozycja i przebudowa tkanek biologicznych odbywa się poprzez skomplikowane i delikatne procesy metaboliczne, w których niezbędne jest przekazywanie właściwej dawki energii. Procesy biostymulacji składają się z dwóch ważnych zjawisk, z których pierwsze to oddychanie komórkowe, które dostarcza AGP do komórek, a drugie - prawidłowe natlenienie tkanek, które zależy wyłącznie od procesów neowaskularyzacji. Terapia CHELT, dzięki swojej dokładnej metodologii, ułatwia zachodzenie tych biochemicznych reakcji, stymulując i hamując w razie potrzeby procesy proliferacji, przywracając tkanki do ich naturalnej harmonijnej integralności strukturalnej.
CHELT Therapy: Effetto Antinfiammatorio

Działanie przeciwzapalne

Ten proces rekompozycji i przebudowy tkanek jest aktywowany przez zapalne szlaki metaboliczne, w obrębie których przekazywana energia ma zasadnicze znaczenie dla rozpoczęcia biologicznych procesów leczenia. Fazie następującej po urazie zawsze towarzyszy złożony łańcuch substancji prozapalnych, które prowadzą do działania biostymulacyjnego. Prawidłowe dawkowanie pozwala wyeliminować zagrożenia związane z prozapalnymi aspektami, takimi jak ból i wynaczynienie krwawe. Za pomocą terapii CHELT działanie regulacyjne jest modulowane poprzez kontrolowane zwężenie naczyń spowodowane zimnym i suchym powietrzem przy krioterapii -30°C. Terapia Polimodal HEL Triax, we właściwych momentach w różnych fazach krioterapii doładowuje energię delikatnych reakcji biochemicznych, stymulując procesy proliferacji, które szybko przywracają pełną funkcjonalność zniszczonym komórkom, przywracając równowagę macierzy zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej.
CHELT Therapy: Effetto Decontratturante

Efekt dekontraktacji

Sport i szczególnie ciężka praca mogą mocno przetestować wydajność organizmu. W takich okolicznościach nieprawidłowe skurcze mogą przekraczać naturalne granice oporu mięśniowego, powodując przykurcze mięśni. Ta dysfunkcja mięśni, gdy nie jest odpowiednio leczona, może stać się pierwszym krokiem w bardziej złożonym uszkodzeniu mięśni. Terapia CHELT pozwala zapobiegać skurczom mięśni, zapewniając głębokie dotlenienie mięśni, elastyczność ścięgien i integralność złożonych układów stawowych, zmniejszając w ten sposób do minimum niebezpieczeństwo poważnych obrażeń mięśni.
CHELT Therapy: Effetto Antiedemigeno

Efekt przeciwobrzękowy

W obrębie procesów zapalnych, zwłaszcza w fazie ostrej, mogą wystąpić obrzęki. Są to ciekłe odpady metaboliczne składające się głównie z odpadów komórkowych oraz z działania fagocytów. Te obrzęki, jeśli nie są całkowicie zaabsorbowane, mogą powodować przewlekłe uszkodzenia. Terapia CHELT działa w dwóch fazach, najpierw poprzez chłodzenie przy użyciu zimnego suchego powietrza w temperaturze -30°C, znanego jako proces Huntinga, a druga, rozpoczęta przez laseroterapię Polimodal HEL Triax, znaną jako efekt Lievensa. Synergia tych dwóch zjawisk metabolicznych silnie promuje mikrokrążenie obwodowe, gwarantując całkowitą absorpcję nadmiaru płynów, uwalniając stawy i mięśnie z odpadów metabolicznych, które utrudniają prawidłowe odzyskiwanie funkcji.
Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości CHELT Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości