CRYO HIGH ENERGY
LASER THERAPY
Operacja

CHELT: INNOWACYJNA TERAPIA

Terapia CHELT to innowacyjna synergia między krioterapią zimnym i suchym powietrzem o temperaturze -30°C i opatentowaną terapią laserową Polimodal HEL o mocy 30 W, która maksymalizuje wyniki terapeutyczne zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Terapia CHELT to synergia, która jest innowacyjna, unikalna, szybka, bezpieczna i skuteczna.
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Innovativa sinergia
Operacja

KRIOTERAPIA

Dostarczanie zimnego, suchego powietrza o temperaturze -30°C zatrzymuje wynaczynienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, które powodują stan zapalny, unikając jednocześnie siniaków. Ma natychmiastowy efekt przeciwbólowy i umożliwia wczesne leczenie za pomocą lasera Polimodal HEL Triax.
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Crioterapia
Operacja

WPROWADZANIE DO TERAPII LASEROWEJ TRIAX

Zimne, suche powietrze o temperaturze -30°C jest nośnikiem laseroterapii Polimodal HEL Triax, spowalnia metabolizm komórkowy i redukuje przepływ krwi, zatrzymując zwapnienie obrzęku i zatrzymując sam obrzęk, umożliwia także wczesne badanie obrażeń. 
Powierzchowne zwężenie naczyń hamuje przepływ utlenowanej hemoglobiny – chromoforu promieniowania laserowego, a tym samym umożliwia osiągnięcie głębszych obszarów tkanki - ułatwiając penetrację lasera.
 
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Il vettore della laserterapia Triax
Operacja

ZWIĘKSZENIE BIOMODULACJI Z TERAPIĄ CHELT

Biomodulacja tkanek biologicznych wymaga podawania wysokich dawek energii w celu zmaksymalizowania regeneracji i odnowy tkanek. Wysokie dawki energii powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ hemoglobiny, chromoforu dla promieniowania laserowego, zmniejszając tym samym głębokość, na jakiej działa laseroterapia Triax Polimodal HEL. Małe uderzenia suchym powietrzem -30°C powoduje szybki skurcz naczyń krwionośnych, który ogranicza przepływ utlenowanej hemoglobiny i pozwala terapii laserowej dotrzeć głębiej do tkanki, zwiększając penetrację i biomodulację.
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Amplifica la biomodulazione
Operacja

OPATENTOWANY SYSTEM TRIAX

Opatentowany system Triax umożliwia połączenie trzech laserów w jednym urządzeniu. Trzy długości fal, trzy rodzaje energii i trzy różne interakcje z tkanką biologiczną.
810 nm
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Sistema brevettato Traix
Długość fali 810nm umożliwia szybką aktywację procesu utleniania hemoglobiny: przenoszenie prawidłowego dopływu energii do mięśni i ścięgien, ułatwiając regenerację.
980 nm
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Sistema brevettato Traix
Długość fali 980nm optymalizuje działanie na termiczne i mechaniczne receptory. W połączeniu z trybem E²C zapewnia poprawną interakcję z obwodowym układem nerwowym, aktywując mechanizm Gate Control w celu uzyskania szybkiego efektu przeciwbólowego.
1064 nm
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Sistema brevettato Traix
Długość fali 1064nm o najmniejszej dyspersji w tkankach biologicznych. Wysoki poziom kierunkowości umożliwia skierowanie właściwej dawki energii bezpośrednio na noxa. Rezultatem jest perfekcyjna synergia, która harmonizuje szybki efekt przeciwbólowy z kontrolą procesów zapalnych i głęboką aktywacją procesów metabolicznych niezbędnych dla wszystkich aktywności komórkowych.
Operacja

MAKSYMALIZUJ WYNIKI TERAPEUTYCZNE DZIĘKI CHELT TERAPII

Terapia CHELT wykorzystuje technologię laserową AuSn Quantum Bonding, która zwielokrotnia tryby emisji. Dzięki tej ważnej innowacji technologicznej terapia CHELT emituje światło laserowe w siedmiu różnych trybach w celu zmaksymalizowania efektów terapeutycznych.
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Massimizza i risultati terapeutici grazie a CHELT Therapy
Operacja

E2C SYNERGY- ANALOGICZNA KRIOTERAPIA

Opatentowana stochastyczna emisja E2C generuje potężne impulsy laserowe o zmiennej częstotliwości i czasie trwania; ten konkretny tryb dostarczania energii prawidłowo oddziałuje z obwodowym układem nerwowym, tworząc szybki i długotrwały efekt przeciwbólowy. Połączenie przeciwbólowych efektów trybu E2C i efektu przeciwbólowego krioterapii przy użyciu zimnego, suchego powietrza o temperaturze -30°C, pozwala na szybkie, bezpieczne i skuteczne leczenie bólu.
Laserterapia e crioterapia CHELT Therapy: Sinergia E²C - Crioterapia antalgica
Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości CHELT Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości