OBRAŻENIA
MIĘŚNI
CHELT Therapy: Lesioni
CHELT Therapy: Lesioni muscolari

OBRAŻENIA MIĘŚNI

Jednym z najlepszych zastosowań terapii CHELT - innowacyjnej synergii między krioterapią zimnym suchym powietrzem o temperaturze -30°C a terapią laserową Polimodal HEL Triax, jest leczenie urazów mięśni. Uszkodzenie mięśniowe obejmuje na ogół wiele rodzajów tkanek, takich jak ścięgna, stawy miostrunowe, tkankę łączną, nerwy i naczynia krwionośne. Dawkowanie w tych przypadkach musi brać pod uwagę dużą liczbę parametrów, jak również stan patologiczny pacjenta. Terapia CHELT, dzięki zimnemu, suchemu powietrzu o temperaturze -30°C, spowalnia metabolizm komórkowy i przepływ krwi, zatrzymując zwapnienie obrzęku i ułatwiając, poprzez zatrzymanie wynaczynienia, wczesne badanie urazu. Powierzchowne zwężenie naczyń hamuje przepływ utlenowanej hemoglobiny, chromoforu dla promieniowania lasera, w wyniku czego laser może dotrzeć głębiej do tkanki. Biomodulacja tkanek biologicznych wymaga dostarczania wysokich dawek energii w celu zmaksymalizowania regeneracji tkanek i ułatwienia fizycznego powrotu do zdrowia. Wysokie dawki energii powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ hemoglobiny, chromoforu dla promieniowania laserowego, zmniejszając głębokość, na której działa laserowa terapia laserowa Polimodal HEL. Krótkie zastosowanie krioterapii szybko powoduje silne obkurczenie naczyń, które hamuje przepływ utlenowanej hemoglobiny, a terapia laserem Polimodal HEL Triax może dotrzeć głębiej do tkanek, ułatwiając penetrację i biomodulację. Dzięki elastycznej modulacji energii we wszystkich fazach leczenia urazów mięśni, terapia CHELT jest doskonałą metodą, która umożliwia szybkie, bezpieczne i skuteczne leczenie urazów mięśniowych bez skutków ubocznych i bez denerwujących nawrotów.
Sport
CHELT Therapy: Sport
CHELT Therapy: Terapia del dolore

Leczenie bólu

Terapia CHELT to doskonała metoda na wyeliminowanie bólu w szybki i bezpieczny sposób. Wykorzystując synergię wytworzoną przez zimne suche powietrze o temperaturze -30°C i wysokoenergetyczną terapię laserem Triax Polimodal HEL z wyłączną opatentowaną emisją E2C, terapia CHELT zapewnia zablokowanie sygnału bólu na poziomie obwodowym, zatrzymując jego transmisję do centralnego układu nerwowego. Wynikająca z tego ulga w bólu, długotrwała i bez skutków ubocznych, zapewnia pacjentowi większy komfort i szybszą regenerację.
CHELT Therapy: Traumatologia

Traumatologia

Terapia CHELT to metoda szczególnie przydatna w traumatologii zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Silne zwężenie naczyń spowodowane intensywnym stosowaniem zimnego i suchego powietrza o temperaturze -30°C zmniejsza reakcję hiperemiczną zewnętrznych tkanek i pomaga w działaniu przeciwbólowym i biostymulacyjnym opatentowanej terapii laserowej Polimodal HEL o trzech długościach fali (Triax). Terapia CHELT pomaga szybko zmniejszyć obrzęk pourazowy, walczyć z bólem i stymuluje procesy naprawy, udowadniając, że jest to szybki i skuteczny sposób leczenia w wielu różnych sytuacjach patologicznych.
CHELT Therapy: Prevenzione degli infortuni

Zapobieganie wypadkom

Sport i obciążanie organizmu powodują stres fizyczny i wystawiają ciało na próbę. Terapia CHELT, dzięki silnej synergii między zimnym i suchym powietrzem o temperaturze -30°C i opatentowanej terapii Polimodal HEL, jest idealna dla sportowców na wszystkich poziomach zaawansowania - w tym tych, którzy często odnoszą poważne obrażenia, powodując głębokie dotlenienie mięśni, poprawiając elastyczność ścięgien i integralność złożonych układów stawów, redukując do minimum niebezpieczeństwo obrażeń, które mogą uniemożliwić sportowcowi uprawianie wybranego sportu.
CHELT Therapy: Accelerare recupero fisico

Przyspieszenie rekonwalescencji

Dziś szybki powrót do zdrowia jest priorytetem zarówno dla sportowców jak i zwykłych ludzi. Dzięki swojej innowacyjnej metodologii terapia CHELT przekazuje energię w mierzalny sposób, co idealnie pasuje do wymagań metabolicznych. Poprzez głęboką i skuteczną biostymulację tkanek terapia CHELT pozwala przyspieszyć regenerację fizyczną, gwarantując szybkie i stabilne gojenie bez skutków ubocznych.
CHELT Therapy: Eliminare rapidamente gli Edemi

Szybka eliminacja obrzęków

Terapia CHELT, dzięki głębokiemu chłodzeniu z krioterapii i wysokoenergetycznej emisji lasera Polimodal HEL ma oddziaływanie naczynioruchowe na tkanki. Ta indukowana aktywność naczyniowa aktywuje perystaltykę i mikrokrążenie limfatyczne i umożliwia szybkie gromadzenie płynów wytwarzanych przez działanie zapalne, zmniejszając obrzęk i ułatwiając ruchomość stawów.
CHELT Therapy: Acceleratore fisiologico

Akcelerator fizjologiczny

Terapia CHELT jest silnym akceleratorem fizjologicznym. Dzięki silnej synergii między krioterapią i terapią laserem Polimodal HEL Triax 30 W, terapia CHELT moduluje procesy naprawy komórkowej poprzez precyzyjną, skupioną dawkę energii. Ustalając dawkę energii i tryb emisji zgodnie z patologicznymi stanami pacjenta, możliwe jest zainicjowanie prawidłowej terapii biostymulacyjnej, co skraca czas powrotu do zdrowia i gwarantuje całkowite wyleczenie bez skutków ubocznych.
CHELT Therapy: Lesioni muscolari

Urazy mięśniowe

Jednym z najlepszych zastosowań terapii CHELT jest leczenie urazów mięśni. Modulacja efektów zapalnych, biostymulacja tkanek i drenaż obrzęku są najważniejszymi zjawiskami w naprawie urazów mięśni. Dowody kliniczne wskazują na odbudowę mięśni, która jest stabilna i funkcjonalnie doskonała, zarówno z fizjologicznego punktu widzenia, jak i sportowej wydajności.
CHELT Therapy: Patologie acute

Ostre patologie

Terapia CHELT to zaawansowana metoda, która pozwala na doskonałe leczenie szeregu patologii w ostrej fazie. Krioterapia o silnym efekcie zwężania naczyń, redukuje przekrwienie tkanek i ułatwia działanie przeciwbólowe i biostymulujące terapii laserem Triax 30 W. Terapia CHELT pomaga szybko zmniejszyć obrzęk pourazowy, pomaga walczyć z bólem i stymuluje procesy naprawcze, aby przywrócić prawidłową funkcję stawów bez skutków ubocznych. Dzięki unikalnym właściwościom, terapia CHELT pozwala na szybkie uśmierzenie bólu i większy komfort dla pacjenta, umożliwiając szybkie rozpoczęcie rehabilitacji.
CHELT Therapy: Tendinopatie

Tendinopatia

Tendinopatie są przejawem przeciążenia funkcjonalnego, które powstają w wyniku nierównowagi mięśni. Terapia CHELT jest szczególnie odpowiednia w przypadku tego typu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, ponieważ poprzez działanie zimnego i suchego powietrza o temperaturze -30°C może wywoływać reaktywne przekrwienie, które dotlenia najgłębsze wiązki mięśni bez zwiększania stanu zapalnego. Co więcej, działanie laseroterapii Triax o wysokiej energii sprzyja gojeniu się mikropęcherzyków w stawach miotendinalnych. Kombinacja tych dwóch efektów ponownie ustanawia mechaniczną równowagę między mięśniami, eliminując przeciążenie i szybko redukując procesy zwyrodnieniowe w ścięgnach.
REHABILITACJA
CHELT Therapy: Riabilitazione
CHELT Therapy: Terapia del dolore

Terapia bólu

Ból jest częstą przyczyną wizyty u lekarza. Terapia CHELT to zaawansowana technologia, która pozwala szybko, skutecznie i bezpiecznie eliminować ból za pomocą synergii lasera E2C i krioterapii przeciwbólowej. Eliminacja bólu jest niezbędna, aby szybko i skutecznie przeprowadzać proces odnowy tkanek. Przedłużone działanie przeciwbólowe, bez stosowania jakichkolwiek leków zapewnia pacjentom większy komfort i pozwala szybko rozpocząć proces rehabilitacji.
CHELT Therapy: Patologie acute e croniche

Ostre i chroniczne patologie

Terapia CHELT umożliwia bezpieczne i skuteczne leczenie zarówno ostrych jak i przewlekłych patologii. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapalenie ścięgna, uszkodzenie mięśni czy proces zapalny stawów, terapia CHELT wraz z jej protokołami terapeutycznmi może być dostosowana do każdej sytuacji patologicznej - leczenia mechanizmów chorobotwórczych, zmniejszania bólu, eliminowania stanu zapalnego i biostymulacji uszkodzonych struktur mięśniowych, ułatwiając szybkie i pełne odzyskanie funkcji tkanek bez skutków ubocznych.
CHELT Therapy: Miglioramento della mobilità

Lepsza mobilność

Odzyskiwanie zakresu ruchu jest jednym z głównych celów terapeutycznych wszystkich procesów rehabilitacyjnych. Terapia CHELT z modulacją procesów naprawy tkanek dzięki innowacyjnej synergii między krioterapią oraz opatentowaną laseroterapią Triax o dużej mocy, pozwala pacjentom na stopniowe przywracanie funkcjonalności – odzyskanie siły mięśni i ruchów stawów, które stanowią podstawę kontrolowanego, skoordynowanego ruchu.
CHELT Therapy: Drenaggio linfatico

Drenaż limfatyczny

Procesowi rehabilitacji prawie zawsze towarzyszy powrót procesów zapalnych. Nadmierne uwalnianie komórkowych metabolitów spowalnia proces odzyskiwania funkcjonalności. Terapia CHELT wpływa na naczynia krwionośne dzięki głębokiemu kontrastowi termicznemu, spowodowanemu działaniem krioterapii i laseroterapii Polimodal HEL Triax, która aktywuje perystaltykę i mikrokrążenie limfatyczne, powodując szybkie i pełne zbieranie nadmiaru płynów, umożliwiając w ten sposób kontynuowanie programu regeneracji bez opóźnień.

CHELT Therapy: Traumatologia

Traumatologia

Terapia CHELT jest szczególnie skuteczna w rehabilitacji po urazach. Leczenie urazu powinno być połączone z prawidłową biostymulacją, natychmiastowym uśmierzeniem bólu i powrotem funkcji tkanek. Terapia CHELT wykazuje jej ekstremalną skuteczność - silne zwężenie naczyń spowodowane intensywnym stosowaniem zimnego suchego powietrza w temperaturze -30°C zmniejsza reakcję hiperemiczną zewnętrznych tkanek i ułatwia działanie przeciwbólowe i działanie biostymulacyjne opatentowanej laseroterapii Polimodal HEL Triax o mocy 30 W. Terapia CHELT pomaga szybko zmniejszyć obrzęk pourazowy, zwalcza ból i stymuluje procesy leczenia, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie stawów i umożliwić całkowite wyleczenie bez skutków ubocznych.
CHELT Therapy: Reumatologia

Reumatologia

Reumatyczne patologie układu ruchowego objawiają się głównie w procesach zapalnych tkanek łącznych, stawów i ścięgien. Terapia CHELT, poprzez modulację procesów zapalnych z wykorzystaniem synergii krioterapii i terapii laserowej Polimodal HEL, z jej wyłącznymi trybami emisji ma działanie przeciwbólowe, drenujące i przeciwzapalne, w celu zmniejszenia bólu i przywrócenia funkcjonalnej autonomii pacjenta.
CHELT Therapy: Riparazione e rigenerazione tissutale

Naprawa i regeneracja tkanek

Komórkowe procesy naprawcze następują po przemianach metabolicznych, w których dawka przekazywanej energii ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rekompozycji komórkowej. W fazie następującej po urazie, zwężające naczynia działanie zimnego suchego powietrza o temperaturze -30°C spowalnia procesy zapalne, ograniczając wynaczynienie, co komplikowałoby proces biostymulacji. Terapia CHELT, dzięki synergii krioterapii i laseroterapii Polimodal HEL Triax, wspomaga te delikatne reakcje biochemiczne, stymulując procesy proliferacji, które szybko przywracają pełną funkcjonalność zniszczonym komórkom, przywracając równowagę macierzy wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej.

Podologia
CHELT Therapy: Podologia
CHELT Therapy: Onicomicosi

Grzybica paznokci

Terapia CHELT jest niezwykle skuteczna w leczeniu grzybicy paznokci, umożliwiając szybsze wyniki bez skutków ubocznych lub konieczności stosowania dodatkowych leków. Dzięki terapii CHELT można łatwo i bezpiecznie wyeliminować infekcje grzybicze paznokcia pacjenta. Terapia CHELT gwarantuje doskonałe czasy rekonwalescencji i dużą satysfakcję pacjenta.

CHELT Therapy: Verruche plantari

Brodawki podeszwowe

Głęboka selektywna absorpcja światła laserowego o trzech długościach fali w połączeniu z krioterapią zimnym suchym powietrzem powoduje koagulację naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do brodawek, powodując ich martwicę. Dzięki emisji wielomodowej, specjalnemu aplikatorowi do brodawek oraz przeciwbólowemu efektowi krioterapii zimnym suchym powietrzem o temperaturze -30°C, znieczulenie nie jest konieczne i możliwe jest szybkie i skuteczne usunięcie brodawek podeszwowych.

CHELT Therapy: Patologie del piede

Patologie stóp

Terapia CHELT, dzięki siedmiu różnym opatentowanym konfigurowanym trybom emisji, w połączeniu z krioterapią suchym powietrzem, pozwala na leczenie najczęstszych patologii stóp: metatarsalgii, haluksów, zwichniętej kostki, fasady podeszwowej, zespołu tunelowo-tarsalnego, zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, nerwiaków, ostrogi piętowej, bóle ścięgna Achillesa, neuropatii cukrzycowej, skręcenia itp.
 
TERAPIA
BÓLU
CHELT Therapy: Terapia
CHELT Therapy: Terapia del dolore

TERAPIA BÓLU

Terapia CHELT jest niezwykle skuteczną metodą terapii bólu, która pozwala na szybkie i bezpieczne usuwanie bólu. Ból jest często powodem, dla którego wiele osób odwiedza lekarza, a ograniczenia funkcjonalne bardzo często towarzyszą bolesnym objawom. Krioterapia z użyciem suchego powietrza o temperaturze -30 ° C pozwala szybko zatrzymać przekazywanie sygnału bólowego. Ten efekt, wraz z indukowanym skurczem naczyń, zapobiega wynaczynieniu, oddają relaksujący efekt na wiązki mięśni poprzez działanie przeciwskurczowe. Efekt ten jest uzupełniony opatentowaną stochastyczną terapią laserem E2C Polimodal HEL Triax, która zapewnia blokowanie sygnału bólowego, zatrzymując jego transmisję do centralnego układu nerwowego. Synergia tych dwóch szlaków metabolicznych zapewnia efekt przeciwbólowy, który jest natychmiastowy i długotrwały, co sprzyja ścieżce terapeutycznej, która prowadzi do pełnego odzyskania funkcji.

Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości CHELT Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości