Funkcje

Równoważnik obwodu

Ciało ludzkie jest przewodnikiem elektrycznym. Każda część ludzkiego ciała jak i całe ciało jest odpowiednikiem opornika (Z).
Tecarterapia: Il circuito equivalente
Aby zrozumieć, w jaki sposób terapia Doctor Tecar oddziałuje z tkankami, ważne jest podkreślenie, że ciało ludzkie jest odpowiednikiem obwodu elektrycznego zbudowanego z rezystora (R) i kondensatora (C) równolegle
Tecarterapia: Parte capacitiva e parte resistiva
Funkcje

Pojemnościowa część...

Pojemnościowa część ludzkiego ciała składa się z tkanek, które są bardziej miękkie i mają większą zawartość cieczy, do nich należy masa mięśniowa.
Tecarterapia: Parte capacitiva e parte resistiva
Funkcje

...Rezystancyjna część

Rezystancyjna (opornościowa) część ciała składa się z twardszych części o mniejszej zawartości cieczy, takich jak kości, chrząstki, stawy i duże ścięgna.
Tecarterapia: Cosa succede quando viene applicata la corrente Tecar?
Funkcje

Co się stanie, gdy zostanie zastosowany prąd tecar?

Aplikacja prądu tecar (prądu przemiennego sinusoidalnego o częstotliwości między 300 kHz a 1,2 MHz) na część ciała ludzkiego jest równoważne przykładaniu prądu tecar do opornika - odpowiednika przyłożenia prądu tecar do obwodu elektrycznego składającego się z rezystora i kondensatora równolegle.
Tecarterapia: Cosa succede quando viene applicata la corrente Tecar?
W trybie opornościowym prąd o niższej częstotliwości przepływa przez rezystancyjne części ciała (kości, więzadła, ważne ścięgna itp.). Tryb opornościowy koncentruje energię głównie na twardych tkankach, takich jak stawy, więzadła, ścięgna i kości.
Tecarterapia: Chiarezza sul piattello isolato
W trybie pojemnościowym prąd o wyższej częstotliwości płynie głównie przez pojemnościowe części ludzkiego ciała (mięśnie itd.). Tryb pojemnościowy koncentruje energię głównie na tkankach miękkich, takich jak mięśnie i obszarach o dużej zawartości płynów.
Funkcje

Izolowana płyta

Tryby Opornościowy i Pojemnościowy oraz ich zdolność do koncentracji energii w twardych i miękkich tkankach zależą od częstotliwości prądu tecar, a nie od użycia innego rodzaju płytki. Izolowana płyta jest pokryta odpowiednim materiałem, który nie zwiększa impedancji. Przepływ prądu tecarowego przez izolowaną płytę

- powoduje wzrost temperatury płyty, która jest proporcjonalna do grubości powłoki i która zależy od rodzaju stosowanej izolacji

- zmienia odczucie termiczne na powierzchni zabiegu, ale nie zmienia sposobu, w jaki prąd tecar oddziałuje z tkankami i sposobem, w jaki energia jest skoncentrowana, co jest funkcją częstotliwości. Jest to kolejna impedancja znajdująca się pomiędzy urządzeniem i tkanką biologiczną, powodującą utratę mocy / energii, która jest rozpraszana z płytki i nie jest uwalniana do odpowiednich tkanek biologicznych.

Tecarterapia:
Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości Doctor Tecar Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości