Tryby Aplikacji

Terapia shockwave spersonalizowany

Shockwave Therapy: Applicazione statica

Aplikacja statyczna

Dzięki statycznemu zastosowaniu terapii falami uderzeniowymi PulsWave możliwe jest leczenie określonych tkanek docelowych, przenoszenie energii fali ciśnienia w sposób skoncentrowany i selektywny. Zastosowanie statyczne jest szczególnie dobre w leczeniu punktów spustowych i określonych obszarów bólowych. Dzięki dużemu zakresowi energii impulsu od 50 mJ do 200 mJ oraz szerokiemu zakresowi częstotliwości (1 Hz - 25 Hz) i trybowi emisji, aplikacja statyczna staje się jeszcze bardziej wydajna i efektywna.

Shockwave Therapy: Applicazione dinamica

Aplikacja dynamiczna

Dynamiczny tryb pozwala na stosowanie zabiegów wykorzystujących fale uderzeniowe PulsWave na dużych i małych obszarach ciała, w celu stymulacji tkanek. Dzięki dynamicznej aplikacji, terapia falami uderzeniowymi PulsWave umożliwia dostarczanie energii ciśnienia po wiązkach mięśni i dystrybucję energii na całym leczonym obszarze. Dzięki innowacyjnemu Ultra Soft Pulse możliwe jest znaczne zmniejszenie bólu związanego z tego typu terapią. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego Ultra Soft Pulse, wydajność terapeutyczna i zgodność zastosowania są lepsze, nawet przy wysokim poziomie energii.

Shockwave Therapy: Applicazione focalizzata

Aplikacja skoncentrowana

Dzięki zastosowaniu małego aplikatora możliwe jest skoncentrowanie impulsu ciśnienia, zwiększenie gęstości energetycznej i skupienie działania terapii falami uderzeniowymi PulsWave. Zogniskowane zastosowanie terapii falami uderzeniowymi PulsWave pozwala skoncentrować energię na obszarze, który ma być leczony, a regulując intensywność energii fali ciśnienia, można selektywnie dostosowywać terapię.

Shockwave Therapy: Applicazione SWING mode

Aplikacja w trybie SWING

L’applicazione SWING mode sfrutta l’innovativa modalità SWING di Pulswave che consente di creare trattamenti ad onde d’urto multi frequenza. Questa innovativa modalità di emissione consente di allargare gli orizzonti applicativi della terapia ad onde d’urto PulsWave permettendo di modulare la frequenza dell’impulso pressorio durante la terapia. Inoltre grazie alla possibilità di selezionare tra tre differenti modalità di variazione della frequenza e grazie alla possibilità di regolare il tempo di permanenza della frequenza dell’impulso ad onde d’urto, l’applicazione SWING mode diventa un alleato insostituibile nella pratica quotidiana ed un potente strumento per ridurre rapidamente il dolore ed avviare un efficace percorso riabilitativo.
Shockwave Therapy: Vibrazioni

Wibracje

Wibracje są użyteczną, wysokosprawną metodą zmniejszania napięć mięśniowych i eliminowania punktów spustowych. Terapia wibracyjna zwiększa krążenie krwi i krążenie limfatyczne w pozakomórkowej macierzy tkanki łącznej, pobudzając aktywność metaboliczną. Dzięki możliwości wyboru wysokich częstotliwości roboczych do 25 Hz przy impulsie ciśnienia od 50 mJ do 200 mJ, możliwe jest rozszerzenie terapii falami uderzeniowymi PulsWave o terapię wibracyjną. Dzięki zastosowaniu tej aplikacji, terapia falami uderzeniowymi PulsWave umożliwia stymulację i przyspieszenie aktywności metabolicznej, zwiększenie mikrokrążenia i aktywności limfatycznej w celu wyeliminowania zrostów, napięcia mięśniowego i punktów spustowych, umożliwiając rozluźnienie mięśni i tkanki łącznej.

Shockwave Therapy: Manipolazione della fascia

Manipulacje powięzią

Powięź jest błoną, która pokrywa całe ciało bezpośrednio pod skórą, manipulacja powięzią odgrywa ważną rolę w odzyskaniu mobilności i funkcjonalności, a także w zmniejszeniu bólu. Dzięki zestawom aplikatorów i specjalnym silikonowym końcówkom, terapia falami uderzeniowymi PulsWave jest wysoce wydajnym narzędziem w leczeniu powięzi, która wzmacnia efekty tradycyjnych technik, rozluźniając spięte obszary i redukując ból.

Shockwave Therapy: Trattamento dei trigger point

Leczenie punktów spustowych

Leczenie punktów spustowych jest często przydatne w zmniejszaniu objawów bólowych i uruchamia prawidłowy proces rehabilitacyjny. Dzięki różnym aplikatorom, szerokiemu zakresowi energii i częstotliwościom impulsów oraz wysoce wydajnym elastycznym trybom emisji, terapia falami uderzeniowymi PulsWave jest ważnym sprzymierzeńcem w leczeniu punktów spustowych, umożliwiając ich wyeliminowanie w kilka minut.
Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości Shockwave Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości