Sport

THEAL THERAPY: Sport
THEAL THERAPY: Pain therapy

Terapia bólu

THEAL to zaawansowana metoda terapeutyczna, innowacyjna i opatentowana, pozwalająca skutecznie, szybko i bezpiecznie eliminować ból. Ból jest głównym powodem, dla którego sportowcy szukają pomocy medycznej. Usunięcie bólu podnosi jakość życia i umożliwia operatorom naturalne podejście do rehabilitacji, co sprawia, że leczenie jest bardziej komfortowe dla pacjenta. THEAL, dzięki opatentowanemu stochastycznemu trybowi emisji E2C, wraz z niestandardową mieszaniną długości fal, współdziała z obwodowym układem nerwowym, redukując sygnały bólu i oferując pacjentowi natychmiastową ulgę po pierwszym leczeniu. Dzięki opatentowanemu systemowi kontroli tkanek termicznych terapia THEAL umożliwia interakcję z obwodowym układem nerwowym w optymalny i termicznie naturalny sposób, aby szybko złagodzić ból.
THEAL THERAPY: Traumatology

Traumatologia

Ostre traumatyczne zdarzenie lub przeciążenie obejmuje wszystkie struktury więzadłowe, takie jak ścięgna i mięśnie. THEAL jest podstawowym narzędziem w perfekcyjnym powrocie do zdrowia po urazie. Możliwość modulowania emisji wiązki lasera zgodnie z wymaganym efektem fizjologicznym pozwala na zastosowanie metodyki THEAL w różnych stanach patologicznych. Wybór emisji wielomodowej wraz z wyborem mieszaniny długości fal umożliwia aktywację procesów naprawy komórkowej i szybkie zmniejszenie bólu, w celu odzyskania prawidłowej funkcji stawu. THEAL THERAPY to ewolucja fototerapii i laseroterapii. Zrównoważone emisje wielomodowe, selektywne dozowanie energii, całkowita kontrola mieszaniny długości fal i kontrola termiczna tkanek to podstawowe cechy skoncentrowanej, kompletnej, bezpiecznej i skutecznej terapii, która umożliwia leczenie patologii pourazowych. THEAL jest niezastąpionym sprzymierzeńcem w terapii po urazie.

THEAL THERAPY: Accident prevention

Zapobieganie wypadkom

Coraz głębsza znajomość mechanizmów związanych z urazem uwydatnia delikatną równowagę układu mięśniowo-szkieletowego, gdy jest on poddawany stresowi i przeciążeniu.  Sport wyczynowy i aktywność sportowa na wysokim poziomie oddziałują na stres fizyczny, który testuje układ ruchowy. THEAL, z emisją wielomodową i z selektywną energią, zapewnia elastyczność ścięgien, głębokie natlenienie mięśni i integralność złożonych systemów stawowych tak, aby zredukować do minimum niebezpieczeństwo obrażeń, które mogą wstrzymać aktywność sportową.

THEAL THERAPY: Accelerating physical recovery

Przyspieszenie odzyskiwania zdrowia fizycznego

Przyspieszenie powrotu do zdrowia w celu powrotu do aktywności sportowej tak szybko, jak to możliwe, całkowicie bezpiecznie i bez irytujących nawrotów, jest priorytetem zarówno dla sportowców zawodowych, jak i amatorów. THEAL dzięki opatentowanej emisji wielomodowej i niestandardowej kombinacji długości fal, pozwala na personalizację terapii, dostarczając energię selektywnie w trakcie procesu rehabilitacji. Termiczny czujnik tkankowy i zestaw opatentowanych aplikatorów umożliwia optymalizację metody dla konkretnego pacjenta i specyficznej patologii. THEAL to innowacyjna, adaptacyjna metoda, która umożliwia sprawną regenerację fizyczną, gwarantującą szybkie gojenie bez skutków ubocznych.

THEAL THERAPY: Fast elimination of edemas

Szybkie eliminowanie obrzęków

Obrzęki towarzyszące obrażeniom i gromadzące się w tkankach są potencjalnymi źródłami powikłań. Podobnie jak osłabienie mięśni po bolesnej fazie ostrej, mogą powodować przewlekłe zapalenie, zwłóknienie mięśni, a w najgorszych przypadkach kostnienie. Odprowadzanie katabolitów, które są wynikiem urazów, ma zatem fundamentalne znaczenie. THEAL wywołuje działanie naczynioruchowe i aktywuje mikrokrążenie obwodowe, dzięki emisji wielomodowej z niestandardową mieszaniną długości fal i termicznej kontroli tkankek, która powoduje rozszerzenie naczyń w tkankach, skutkując szybkim i definitywnym odprowadzaniem odpadów z procesów rekompozycji komórkowej, które pozwala na szybkie, bezpieczne i skuteczne usuwanie obrzęków.

THEAL THERAPY: Physiological accelerator

Akcelerator fizjologiczny

THEAL jest potężnym akceleratorem fizjologiczny, który przyspiesza naturalną regenerację tkanek biologicznych. Dzięki synergii pomiędzy opatentowanymi wielomodowymi emisjami i konfigurowalną mieszaniną długości fal, THEAL moduluje procesy naprawy komórkowej, dostarczając właściwą dawkę energii we właściwym miejscu. THEAL, dzięki ukierunkowanej, selektywnej emisji energii, zmniejsza deficyty komórkowe, wspierając procesy metaboliczne w celu szybkiej stabilizacji wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych, które gwarantują integralność komórki i wszystkich jej procesów, skracając czas powrotu do całkowitego wygojenia bez skutków ubocznych.

THEAL THERAPY: Muscular lesions

Zmiany mięśniowe

THEAL to innowacyjna, opatentowana metoda, która umożliwia szybkie, bezpieczne i skuteczne leczenie zmian mięśniowych. Biologiczne czasy naprawy uszkodzeń mięśni zależą od ciężkości urazu. Modulacja efektów zapalnych, biostymulacja tkanek i drenaż obrzęku to działania o pierwszorzędnym znaczeniu dla rekompozycji zmian mięśniowych. W tych okolicznościach THEAL działa jako źródło mierzonej i skupionej energii, która gwarantuje, że każda faza postępuje prawidłowo. Stała kontrola temperatury tkanki, opatentowane emisje wielomodowe i regulowana mieszanina długości fal, w zależności od tkanek docelowych, umożliwia modulację faz rekompozycji komórkowej. Ta biomodulacja pozwala wyeliminować niebezpieczeństwo zwłóknienia lub, co gorsza, kostnienia mięśni, gwarantując powrót włókien mięśniowych do pierwotnej elastyczności, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie stawów.

THEAL THERAPY: Acute pathologies

Ostre zmiany patologiczne

Opatentowana metoda THEAL okazuje się bardzo skuteczna w leczeniu ostrych patologii. W tej fazie terapeutycznej tkanki organizują się, aby aktywować komórkową rekompozycję. THEAL szybko zmniejsza ból i stymuluje procesy naprawcze, aby odzyskać prawidłową funkcję stawów i leczyć zmiany bez skutków ubocznych. THEAL dostarcza energię do tkanek w optymalny sposób, dzięki swojej charakterystyce termicznej i zestawowi opatentowanych aplikatorów. Dzięki tej podstawowej funkcji, THEAL optymalizuje metodę terapeutyczną i wszystkie mechanizmy wspierające biostymulację, gwarantujące szybkie, bezpieczne odzyskanie czynności tkanek, bez skutków ubocznych.

THEAL THERAPY: Tendinopathy

Tendinopatia

W kontekście sportowym, funkcjonalne przeciążenie stawów, które są pod nienormalnym obciążeniem mechanicznym, może prowadzić do tendinopatii, której towarzyszy ostry stan zapalny. Zmienione właściwości biomechaniczne ruchu generują problem dla całego łańcucha mięśniowego. THEAL przywraca prawidłową równowagę sił mięśniowych poprzez głębokie, pełne natlenienie wiązek mięśniowych bez zwiększania stanu zapalnego za pomocą opatentowanego systemu kontroli termicznej. Eliminacja wszystkich napięć mięśniowych, w połączeniu z działaniem biostymulującym na stawy pozwala na szybkie i skuteczne leczenie tendinopatii, gwarantując powracający ruch stawów. Kombinacja tych dwóch efektów ponownie ustanawia mechaniczną równowagę mięśniprzywodziciela i odwodziciela, eliminując przeciążenia i szybko redukując procesy zwyrodnieniowe, które wpływają na ścięgna.

REHABILITACJA

THEAL THERAPY: Rehabilitation
THEAL THERAPY: Pain therapy

Terapia bólu

Ścieżce rehabilitacyjnej prawie zawsze towarzyszy ból, a ból jest głównym powodem wizyt u lekarzy. Eliminowanie bólu poprawia jakość życia i jest podstawą do rozpoczęcia efektywnego i komfortowego procesu rehabilitacji pacjenta. THEAL to zaawansowana, opatentowana metoda, która pozwala szybko, skutecznie i bezpiecznie eliminować ból, wykorzystując synergię pomiędzy opatentowaną stochastyczną emisją lasera E2C, niestandardową mieszaniną długości fal i kontrolą termiczną tkanek. Wydłużony efekt przeciwbólowy, bez stosowania jakichkolwiek leków, zapewnia pacjentowi większy komfort i pozwala szybko rozpocząć proces rehabilitacji.

THEAL THERAPY: Acute and chronic pathologies

Ostre i przewlekłe patologie

THEAL pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie zarówno ostrych jak i przewlekłych patologii. Niezależnie od tego, czy leczenie urazu odbywa się w ostrej fazie czy w procesie zwyrodnieniowym, innowacyjna, opatentowana metoda THEAL pozwala na skuteczne leczenie, z poszanowaniem procesów fizjologicznych. THEAL jest w stanie dostosować się do każdej sytuacji patologicznej - działając idealnie na wszystkie mechanizmy, redukując ból i stymulując uszkodzone struktury miotendynowe, wspomagając pełne odzyskanie funkcji bez skutków ubocznych.

THEAL THERAPY: Increased mobility

Zwiększona mobilność

Odzyskiwanie zakresu ruchu, przy jednoczesnym poszanowaniu biomechaniki ruchu, jest jednym z podstawowych celów terapeutycznych wszystkich procesów rehabilitacyjnych. Aby osiągnąć ten cel, należy przywrócić integralność biologiczną stawu i grup mięśniowych, które go otaczają, a następnie poprawić funkcjonowanie i biomechanikę stawu. THEAL umożliwia stopniowe przywracanie funkcji, długości mięśni, kątów stawów i siły mięśni - podstawy kontrolowanego i skoordynowanego ruchu.

THEAL THERAPY: Lymphatic drainage

Drenaż limfatyczny

Procesy zapalne, które często towarzyszą procesowi rehabilitacji, powodują uwalnianie się cieczy katabolicznych w stawie, spowalniając proces odzyskiwania funkcji. Ten zastój hemolityczny komplikuje proces rehabilitacyjny i wymaga szybkiego i skutecznego drenażu nadmiaru płynu. THEAL jest w stanie dostarczać energię w wybrany i ukierunkowany sposób, zwiększając prędkość, z jaką gromadzone są płyny kataboliczne, redukując obrzęk wraz z szybkim działaniem przeciwbólowym, zwiększając mikrokrążenie dzięki działaniu miorelaksującemu na włókna mięśniowe, zwracając ich zdolność do skracania się i wydłużania.

THEAL THERAPY: Traumatology

Traumatologia

THEAL jest szczególnie skuteczny w rehabilitacji po urazach, ponieważ pozwala dostosowywać terapię, podając właściwą dawkę energetyczną. THEAL pomaga szybko zmniejszyć obrzęk pourazowy, zmniejszyć ból i stymulować procesy naprawcze, aby przywrócić prawidłową funkcję stawu i umożliwić całkowite wyleczenie, bez skutków ubocznych.

THEAL THERAPY: Rheumatology

Reumatologia

Zmiany reumatyczne wpływające na układ ruchowy najczęściej występują w postaci procesów zapalnych tkanek łącznych, stawów i ścięgien. THEAL moduluje procesy zapalne w błonie maziowej, ma również ważne działanie przeciwbólowe i przywracające pacjentowi funkcjonalnej autonomii.

THEAL THERAPY: Tissue repair and regeneration

Naprawa i regeneracja tkanek

THEAL wspiera i ukierunkowuje, poprzez uwalnianie biokompatybilnej energii na tkanki, delikatny proces metaboliczny, który jest podstawą proliferacji komórkowej, tak aby przywrócić pełną funkcjonalność zniszczonym komórkom i przywrócić równowagę zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej macierzy. Procesy naprawy komórkowej charakteryzują się złożonymi reakcjami biochemicznymi, które mogą zachodzić tylko wtedy, gdy procesy enzymatyczne nie są zakłócane czynnikami zewnętrznymi. Dawka przekazywanej energii ma kluczowe znaczenie w fazie następującej po urazie, aby prawidłowo stymulować proces angiogenezy, który jest podstawą regeneracji tkanek, gwarantując prawidłowe natlenienie. THEAL umożliwia dostarczanie energii w sposób bezpieczny, selektywny i ukierunkowany, gwarantując szybką i skuteczną regenerację tkanek.

Podologia

THEAL THERAPY: Podiatry
THEAL THERAPY: Onychomycosis

Grzybica paznokci

THEAL jest niezwykle skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Dzięki zastosowaniu aplikatora o zmiennej ogniskowej ze zintegrowanym czujnikiem termicznym THEAL łatwo i bezpiecznie eliminuje grzyby, które atakują paznokcie u nóg. THEAL gwarantuje szybszy czas rekonwalescencji i satysfakcję pacjenta, umożliwiając selektywne dopasowanie terapii do pacjenta i jego stanu patologicznego.

THEAL THERAPY: Plantar warts

Brodawki podeszwowe

THEAL pozwala na szybkie, bezpieczne i skuteczne usuwanie irytujących brodawek podeszwowych. THEAL, dzięki specjalnemu aplikatorowi, umożliwia skoagulowanie naczyń krwionośnych doprowadzających krew do brodawki, powodując jej martwicę. Zabiegi nie wymagają znieczulenia i są bezpieczne, skuteczne i nie powodują efektów ubocznych. Możliwe jest skuteczne i szybkie leczenie brodawek podeszwowych! Dzięki THEAL!

THEAL THERAPY: Diabetic ulcers

Wrzody cukrzycowe

THEAL pozwala skutecznie leczyć wrzody cukrzycowe całkowicie bezpiecznie. Wrzody cukrzycowe są długotrwałymi zmianami, które trudno jest wyleczyć spontanicznie i mogą obejmować skórę, tkanki podskórne i kostne. Ta wyniszczająca patologia może być leczona terapią THEAL. Badania naukowe wykazały, że światło laserowe w podczerwieni (630 nm - 650 nm) optymalizuje leczenie wrzodów i uszkodzeń. THEAL pozwala na emisję światła laserowego o długości fali 650 nm i o mocy do 2000 mW. Wysoka moc promieniowania laserowego 650 nm pozwala na szybkie, bezpieczne i skuteczne leczenie wrzodów cukrzycowych, dzięki czemu THEAL jest wartościowym sojusznikiem w leczeniu tej patologii.

THEAL THERAPY: Vascular malleolus ulcers

Zastoinowe owrzodzenia naczyniowe

Zastoinowe owrzodzenia naczyniowe, zakażone lub niezakażone, zwykle zlokalizowane w pobliżu kostki, mogą być szybko i bezpiecznie leczone za pomocą terapii THEAL. Połączenie emisji wielomodalnej i niestandardowej mieszaniny długości fal, która może zawierać najlepszy komponent długości fali: 650 nm, tworzy dokładną metodę, która jest niezwykle skuteczna w leczeniu wrzodów, czyniąc THEAL niezastąpionym sojusznikiem w leczeniu naczyniowych owrzodzeń podudzia. THEAL pozwala na dostarczenie światła lasera 650 nm do 2000 mW, maksymalizując wyniki terapeutyczne wrzodów i zmian chorobowych o tej długości fali.

THEAL THERAPY: Foot pathologies

Patologie stóp

THEAL, dzięki Lambda Mixer pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie większości patologii stóp: ból śródstopia, zapalenie palucha koślawego, skręcona kostka, podeszwowe zapalenie powięzi, zespół kanału stępu, artroza i choroba zwyrodnieniowa stawów, nerwiaki, ostroga stopy, uszkodzenia ścięgna Achillesa, nerwiak Mortona, obrzęk po zwichnięciu, neuropatia cukrzycowa, stwardnienie piszczeli, zwichnięcia itp.

STOMATOLOGIA

THEAL THERAPY: Dental
THEAL THERAPY: Dental

STOMATOLOGIA

THEAL, dzięki zestawowi opatentowanych aplikatorów i selektywnej emisji wielomodalnej, pozwala na leczenie różnych patologii w jamie ustnej. Zabiegi THEAL są bezpieczne, bezbolesne i umożliwiają szybkie gojenie się ran. THEAL dzięki swojej sile działania bakteriobójczego i biostymulacyjnego, umożliwia redukcję ilości bakterii poddziąsłowych. Emisja wielomodalna z niestandardową mieszaniną długości fal umożliwia szybkie, skuteczne zmniejszenie liczby drobnoustrojów i bakterii w kanale korzeniowym, co pozwala uniknąć bolesnych infekcji. Poprzez odkażanie kieszonek przyzębia THEAL umożliwia uniknąć powikłań, które w poważnych przypadkach mogą prowadzić do utraty zęba. THEAL pozwala wybrać mieszaninę długości fal wraz z trybem emisji, aby zmaksymalizować działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, aby leczyć różne stany patologiczne w jamie ustnej, takie jak opryszczka wargowa, kątowe zapalenie warg, wrzody, ATM i leukoplakia. THEAL to innowacyjna, opatentowana metoda, która dzięki zestawowi opatentowanych aplikatorów pozwala na szybkie i skuteczne leczenie patologii jamy ustnej:-) Herpes labialis
-) Angular cheilitis
-) Dental hygiene
-) Ulcers
-) Leukoplakia
-) Mouth therapy
-) ATM
-) Conservative therapy
-) Bactericide action

PRZEPUKLINY

THEAL THERAPY: Hernias
THEAL THERAPY: Hernias

PRZEPUKLINY

Dzięki THEAL możliwe jest podjęcie nowych wyzwań terapeutycznych. Patologie pochodzenia neuropatycznego, takie jak te dotyczące kręgosłupa, nie są już nieuleczalne. Przepukliny oraz wszystkie problemy, które ujawniają się z powodu kompresji nerwów, można teraz leczyć z powodzeniem. Przepukliny są patologią kręgosłupa, które powodują ból, który jest często ciężki i stwarzają problemy w codziennym życiu z powodu ograniczonej ruchliwości. Przepuklina międzykręgowa lub przepuklina dysku jest wynikiem zwichnięcia, po którym następuje uwolnienie materiału normalnie zawartego w dysku kręgowym, co powoduje kontakt ze strukturami nerwowymi zawartymi w rdzeniu kręgowym. W normalnym dysku, włóknisty pierścień jest doskonały w utrzymywaniu zawartości dysku. Często przepuklina jest związana ze zwyrodnieniem krążka, który przyjmuje inną postać powodując zmiany i uszkodzenia włókna dysku. Przepuklina lędźwiowa powoduje ból w okolicy lędźwiowej, a często również w nogach. THEAL umożliwia konserwatywne leczenie przepuklin dyskowych, dając natychmiastową ulgę pacjentowi i umożliwiając przeprowadzenie procesu rehabilitacji. Opublikowane zostały następujące badania naukowe, potwierdzające metodę:

“Temperature controlled high energy adjustable multi-mode emission laser therapy (THEAL) for the treatment of lower back pain: clinical efficacy and comparison of different wavelengths”
Notarnicola Angela, Covelli Ilaria, Fiore Alessandra, Fari Giacomo, Megna Marisa, Moretti Biagio (Bari)
 

Badania te, przeprowadzone na 60 pacjentach wykazały, że terapia THEAL jest niezwykle skuteczna. Analizując poziom bólu za pomocą skali VAS, wraz z oceną Oswestry'ego i wartością w skali Rolanda, przed leczeniem, pod koniec cyklu leczenia oraz po 1, 2 i 4 miesiącach, stwierdzono, że terapia THEAL jest niezwykle skuteczna w leczeniu przepuklin dyskowych i bólu lędźwiowego. Ból zmniejsza się natychmiast po pierwszym zabiegu, a pod koniec cyklu korzyści utrzymują się przez wiele miesięcy. THEAL jest cennym sprzymierzeńcem w leczeniu patologii przepukliny dysku i bólu lędźwiowego.

ZMIANY PATOLOGICZNE

THEAL THERAPY: Lesions
THEAL THERAPY: Ulcers and lesions

Wrzody i inne patologie

THEAL pozwala na skuteczne i całkowicie bezpieczne leczenie zmian, owrzodzeń cukrzycowych i owrzodzeń naczyniowych - zarówno zakażonych, jak i nie. Te niezwykle wyniszczające patologie można leczyć terapią THEAL. Badania naukowe wykazały, że światło laserowe w podczerwieni (630 nm-650 nm) optymalizuje leczenie zmian i owrzodzeń. THEAL daje możliwość emitowania światła laserowego o długości fali 650 nm i mocy 2000 mW. Promieniowanie laserowe o dużej mocy przy 650 nm umożliwia szybkie i bezpieczne leczenie zmian i owrzodzeń, dzięki czemu THEAL jest wartościowym sojusznikiem.• Lesions
• Diabetic ulcers
• Vascular ulcers
• Decubitus ulcers and lesions
Uzupełnij, aby uzyskać dalsze informacje
*
*
*
*
Mectronic Medicale Mectronic Medicale
Zapytanie wysłano!
Dziękujemy za kontakt, jeden z naszych operatorów skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Sei un professionista del settore?
L'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Mectronic Medicale richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.
Sono un professionista
Bądź na bieżąco
Nowości THEAL Therapy
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat produktów, kursów i nowości